Tworzenie szablonów WordPress #5

W tym wpisie zajmiemy się tworzeniem widget`ów i sidebar`ów. Wyjaśnimy czym one są, jak się je programuje i jakie dają możliwości modyfikacji szablonu z panelu administratora. Zostanie też przedstawiony plik functions.php, bardzo istotny element funkcjonalności WordPress. Zapraszam do lektury!

~ Rafał, Learn2Code

Widgety i Sidebary

Przekładając mockup na kod, można zauważyć co najmniej dwa miejsca, które wymagają możliwości edycji z panelu administratora (czy potrafisz zlokalizować więcej takich miejsc?).

Sekcje te nie są połączone z żadną stroną i żadnym wpisem. Są to całkowicie odrębne obszary, które musimy zdefiniować w kodzie. Następnie w panelu administratora będziemy umieszczać w nich mniejsze elementy (komponenty).

Sidebar

To obszary to tzw. sidebars. Sidebar, czyli panel boczny. Na rysunku wyznaczone żółtym obramowaniem. Nazwa jest zaszłością historyczną. Kiedyś standardem w projektowaniu stron było dzielenie jej na dwie główne części:

1. mniejszą część (panel boczny) w której zawierało się najczęściej menu i znajdowało miejsce na widgety,

2. część główną, która pokrywała większą część ekranu.

Obecnie jednak projektanci stron nie trzymają się już tej zasady i sidebar może oznacza tylko miejsca, w którym mogą się znaleźć widgety. Lokalizacja na stronie jest dowolna.

Widget

Widget to po prostu mniejszy element wizualny (czasami nazywany komponentem), umieszczany w wyszczególnionym miejscu na stronie, wyznaczonym przez sidebar. Na rysunku widgety wyróżnione są zielonym obramowaniem. Znajdują się w nich najczęściej uzupełniające informacje w postaci grafik lub tekstów, pomocnicze menu, banery.

Sidebary (kolor żółty) i widgety (kolor zielony) zostały zaznaczone na załączonym rysunku strony. Obszary przez nie wyznaczone i poszczególne elementy należy zaprogramować, a następnie umieścić w kodzie szablonu strony przy użyciu znaczników szablonu (template tags). Programista ma pełną dowolność w określeniu ich ilości i formie, w jakiej będą wyświetlane.

Plik functions.php

Sidebary będziemy dodawać pojedynczo. Odbywa się to wg następującego schematu:

 1. W folderze szablonu należy dodać nowy plik o nazwie functions.php. Krok ten należy wykonać tylko jeden raz.
 2. W pliku functions.php należy dodać funkcję, która na podstawie zawartego w niej kodu wygeneruje strukturę sidebar`ów. Funkcja będzie wywoływana automatycznie przez WordPress.
 3. Następnie należy zaktualizować strukturę strony (pliki index.php, header.php i footer.php). Dodamy w nich kod ładujący przed chwilą wygenerowane sidebar`y poprzez użycie w wybranych miejscach funkcji dynamic_sidebar.

Jak widać, cały nowy kod powstaje w pliku functions.php . Co więcej, wszystkie dodatkowe funkcjonalności, które chcemy zaprogramować dla naszego szablonu takie jak: utworzenie widgetów, funkcję zapisującą użytkownika do bazy danych czy unikalny sposób wyświetlania informacji na stronie należy umieścić właśnie w tym pliku. Jest to plik o specjalny przeznaczeniu w architekturze WordPress. Jego rola jest bardzo istotna. W nim też zapisane są również ustawienia szablonu oraz dynamiczne ładowanie stylów oraz plików zawierających kod JavaScript.

Przyjrzyjmy się jak ten proces wygląda w praktyce na przykładzie sekcji stopki, czyli footer sidebar. Poniżej kod, który powinien się znaleźć w pliku functions.php.

functions.php


Przeanalizujmy kod, żeby dobrze go zrozumieć. Przyjrzyjmy się najważniejszym elementom.

add_action( 'widgets_init', 'landing_sidebars' );
function landing_sidebars() {..........}

Sidebar`y są generowane w funkcji landing_sidebar() (nazwa tej funkcji jest dowolna). Aby poinformować WordPress, że w momencie inicjalizacji widgetów, to właśnie tę funkcję należy uruchomić automatycznie i przygotować strukturę HTML do ich wyświetlania, należy tuż przed deklaracją użyć funkcji add_action( 'widgets_init', 'landing_sidebars' );. Jest to niezwykle ważne. add_action( ) jest funkcją WordPress i informuje go, że gdy w trakcie ładowania strony rozpocznie się etap ‘widgets_init’, to wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby dobrze je zainicjalizować znajdują się w funkcji o nazwie landing_sidebars.


...
register_sidebar(
    array(
      'id'      => 'stopka-1',
      'name'     => __( 'Stopka 1' ),
      'description'  => __( 'Widget zawierający zawartoś lewej kolumny stopki.' ),
      'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
      'after_title'  => '</h3>',
    )
  );
...

register_sidebar() to funkcja WordPress odpowiedzialna za stworzenie sidebar`u na podstawie informacji w tablicy:

 • nadanego, unikalnego identyfikatora, dzięki któremu będzie można się do niego odwoływać w innych miejscach aplikacji,
 • nazwy i opisu, które będą pomocne przy dodawaniu widgetów w panelu administratora
 • informacji dotyczących, w jaki sposób sidebar ma się wyświetlać na stronie, czyli jego kod HTML. Jak widać w załączonym kodzie, ten sidebar o nazwie Stopka 1, będzie występował jako element blokowy DIV, z przypisanym id o wartości stopka-1 i klasą widget. Jego tytuł zaś będzie wyświetlany w postaci nagłówka o wielkości h3, z przypisaną klasą widget-title.

Pisząc kod, zdecydowałem, że na stronie stopka posiadała dwie kolumny. Dlatego dwa razy używam funkcji register_sidebar(). W obu kolumnach będę mógł już niedługo dodawać widgety.

footer.php

W tym momencie mamy już przygotowaną konfigurację sidebar`ów, ale nie dodaliśmy jeszcze w kodzie żadnej informacji, gdzie mają się one wyświetlać. W tym przypadku, chcemy aby znalazły się one w stopce strony. Dlatego należy zmodyfikować plik footer.php, aby uwzględnić powyższe zmiany.

Przede wszystkim, zdecydowałem, że chcę, aby stopka miała dwie kolumny. Dlatego przygotowałem kod html, w którym dzięki klasom .col z biblioteki Bootstrap, dwa elementy blokowe będą zajmowały dokładnie 50% dostępnej im przestrzeni. W każdej kolumnie zaś ładuje, stosując funkcję WordPress <?php dynamic_sidebar(...); ?> , zaprogramowany w pliku functions.php sidebar, podając jego unikalne id. Przyjrzyjmy się szczegółowo dodanemu kodowi.


<?php
  $has_footer_sidebar_1 = is_active_sidebar( 'stopka-1' );
  $has_footer_sidebar_2 = is_active_sidebar( 'stopka-2' );
?> 

Używam funkcji WordPress is_active_sidebar( '...' ), aby po kolei sprawdzić, czy dodane w functions.php sidebar`y poprawnie działają i dobrze się załadowały. Funkcja zwraca true lub false, a jej wynik zapisuje do zmiennej.


<?php if ($has_footer_sidebar_1) { ?>
    <div class="col">
     <?php dynamic_sidebar( 'stopka-1' ); ?>
    </div>
<?php } ?>

Jeśli funkcja is_active_sidebar( 'stopka-1' ) zwróciła true, czyli sidebar o identyfikatorze stopka-1 został poprawnie utworzony, to chcę, aby został załadowany w kolumnie (div z klasą col). W tym celu wykorzystuje funkcję WordPress dynamic_sidebar( 'stopka-1' ). Funkcja ta, na podstawie konfiguracji zamieszczonej dla elementu o identyfikatorze stopka-1, wygeneruje kod HTML. Jeśli zostaną dodane w panelu administratora jakieś widgety, do sidebar`u o tym id, to zostaną one również tutaj załadowane.

To samo wykonuje dla stopka-2.

Widgety

Widgety dodaje się z panelu administratora.

Należy z menu głównego w panelu, wybrać pozycję Wygląd -> Widgety.


Na stronie z listą widgetów powinny się pojawić wszystkie utworzone w szablonie (czyli dodane w pliku functions.php) sidebar`y.

Jak widać, wszystko działa poprawnie. Pojawiły się dwa pola o nazwach Stopka 1 i Stopka 2, wraz z odpowiadającymi im opisami. Dokładnie tak, jak zapisaliśmy to wcześniej przy ich rejestrowaniu.

Teraz Do każdego z sidebar`ów można teraz dodać dowolną liczbę widgetów. Ja zdecydowałem się na umieszczenie w obu kolumnach stopki widgetów tekstowych, tak jak na załączonym zrzucie ekranu.


Po dokonaniu zmian i dodaniu własnych treści, można wrócić do widoku strony, aby sprawdzić czy wszystko działa jak należy. Jak widać, w stopce wyświetla się przed chwilą dodany tekst!


Na przykładzie stopki poznaliśmy mechanizm dodawania widgetów w szablonie i przekonaliśmy się, że działa. Proponuję, aby w ramach ćwiczenia, samodzielnie dodać pozostałe widgety i sidebary. Ja zidentyfikowałem co najmniej jedną możliwość. A ty? Spróbuj wykorzystać powyższy tekst do samodzielnego utworzenia nowych elementów!

Pełen kod do tego wpisu znajduje się na GitHubie pod adresem: https://github.com/01float/l2c-wordpress-basic-theme . Zachęcam do jego sprawdzenia i porównania swojego kodu, z moją propozycją. Zawarłem w nim również sidebar feature listy.

W kolejnej, ostatniej już części, zajmiemy się wysyłaniem i obsługą formularza. Zapraszam do lektury!

22 lipca 2020
Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2018 Learn2Code
X